English

Hohlwellendrehdurchführung mit Patronenmontage

Hollow Shaft Cartridge Mount Feedthrough Image Hollow Shaft Cartridge Mount Feedthrough Drawing

Metrische Ausführungen

M P D1 D3 D4 L3 L1 D5 L2 R SE BT FS
10 15100
∅10
+0.03
+0.01
∅48
+0
-0.02
∅34 10 78
∅48
+0.05
+0.03
64
∅10
-0.01
-0.03
1 16003 S38
20 15200
∅20
+0.04
+0.02
∅58
+0
-0.03
∅44 10 82.5
∅58
+0.06
+0.03
68.5
∅20
-0.01
-0.03
1 6906 S48
25 15250
∅25
+0.04
+0.02
∅63
+0
-0.03
∅49 10 88
∅63
+0.06
+0.03
74
∅25
-0.01
-0.03
1 6907 S53
30 15300
∅30
+0.04
+0.02
∅73
+0
-0.03
∅54 10 93
∅73
+0.06
+0.03
79
∅30
-0.01
-0.03
1 6908 S60
40 15400
∅40
+0.05
+0.02
∅88
+0
-0.04
∅69 12 96
∅88
+0.07
+0.03
80
∅40
-0.01
-0.03
1 6910 S75
50 15500
∅50
+0.05
+0.02
∅98
+0
-0.04
∅79 12 98
∅98
+0.07
+0.04
82
∅50
-0.01
-0.03
1 6912 S85
75 15750
∅75
+0.05
+0.02
∅137
+0
-0.04
∅109 15 115
∅137
+0.07
+0.04
96
∅75
-0.01
-0.03
1 6918 S125

3d Modell als Step Datei herunterladen

Zöllige Varianten

M P D1 D3 D4 L3 L1 D5 L2 R SE BT
1/2 65010 ∅12.75 ∅50.75 ∅31.75 21.08 82.55
∅50.8
+0.05
-0
69.85
∅12.7
+0
-0.05
0.76 6903
1 65020 ∅25.45 ∅66.6 ∅50.8 12.7 84.81
∅66.675
+0.05
-0
69.85
∅25.4
+0
-0.05
0.76 6906
1 1/2 65030 ∅38.16 ∅82.5 ∅76.2 15.75 94.34
∅82.55
+0.05
-0
76.2
∅38.1
+0
-0.05
0.76 6909
2 65040 ∅50.85 ∅95.2 ∅88.9 15.75 100.74
∅95.25
+0.05
-0
82.55
∅50.8
+0
-0.05
0.76 6911

3d Modell als Step Datei herunterladen